Vodstvo

Upravni odbor:
1. Nuška Klajič Ambrožič (predsednica)
nusa@sd-extrem.si
2. Jože Zidar (sekretar)
info@sd-extrem.si
3. Franc Rot
4. Marija Žužek Žlindra
5. Peter Karpov
6. Rok Korenjak
7. Barbara Lah
8. Frenk Ambrožič

Nadzorni odbor:
1. Ernest Pirnat (predsednik)
2. Marjan Cimprič
3. Zvone Janež
4. Miha Lovšin
5. Anton Petrič

Disciplinska komisija:
1. Boštjan Mihelič (predsednik)
2. Petra Hočevar
3. Stanko Hočevar
4. Fadil Okić
5. Mitja Mihelič