Vodstvo

Upravni odbor:
1. Nuška Klajič Ambrožič (predsednica)
nusa@sd-extrem.si
2. David Janež (podpredsednik)
david@sd-extrem.si
3. Jože Zidar (sekretar)
info@sd-extrem.si
4. Franc Rot
5. Marija Žužek Žlindra
6. Peter Karpov
7. Rok Korenjak

Nadzorni odbor:
1. Ernest Pirnat (predsednik)
2. Marjan Cimprič
3. Zvone Janež
4. Miha Lovšin
5. Anton Petrič

Disciplinska komisija:
1. Boštjan Mihelič (predsednik)
2. Petra Hočevar
3. Stanko Hočevar
4. Fadil Okić
5. Mitja Mihelič